ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ | Dharam De Naam Te Vadde Gapp | 8.4.18 | Dhadrianwale