ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਿਜੁਗੁ ਹੋਤਾ | Ek Ghari Na Miltey | Shabad | USA Tour 2017 | Dhadrianwale